Vytisknout tuto stránku

Individuální dotace

V průběhu kalendářního roku může žadatel požádat o individuální dotaci města Vysokého Mýta na projekt, který nespadá do žádného z programů, popřípadě jedná-li o mimořádnou událost spojenou s reprezentací města.

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné pro dotace poskytnuté od 1. 1. 2021

pdfZásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

docxŽádost o individuální dotaci města Vysokého Mýta 2021 - vzor

pdfVeřejnoprávní smlouva o dotaci (individuální) 2021 - vzor

docxFinanční vypořádání individuální dotace 2021 - vzor

docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 2021 - vzor

 

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné pro dotace poskytnuté od 1. 1. 2020

pdfZásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

docxŽádost o individuální dotaci města Vysokého Mýta 2020 - vzor

pdfVeřejnoprávní smlouva o dotaci (individuální) 2020 - vzor

docxFinanční vypořádání individuální dotace 2020 - vzor

docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 2020 - vzor

 

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh platné pro dotace poskytnuté od 1. 1. 2019

docxZásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta platné od roku 2019  

docxŽádost o individuální dotaci města Vysokého Mýta 2019 - vzor

docVeřejnoprávní smlouva o dotaci (individuální) 2019 - vzor

docxFinanční vypořádání individuální dotace 2019 - vzor

docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 2019 - vzor